Askarno, A. (2020) “Analisis Rasio Profitabilitas pada PT. MYI Tbk”, Matriks : Jurnal Sosial dan Sains, 2(1), pp. 20–32. doi: 10.36418/matriks.v2i1.58.